Miere de mai

AREAL: Zone de câmpie și podiș: Câmpia Română, Podișul Moldovei, Câmpia de Vest, Podișul Transilvaniei, Podișul Dobrogei

SPECII: Vegetație de peste 200 de specii

INTENSITATE ✦✦✦✦✦✦✦✧✧✧

CULOARE: Galben deschis

TEXTURĂ: Cristalizează relativ repede

MIROS / AROMĂ: Parfumată, florală

„Miere de mai” e o denumire generică pentru tipuri de miere polifloră produsă în câmpiile și podișurile României, cu sute de specii de plante melifere care înfloresc din martie până în mai. În funcție de zona în care sunt amplasați stupii, ea se declină în numeroase subtipuri, însă trăsătura comună este o miere foarte plăcută, parfumată, extrasă dintr-o mare varietate florală: de la pomi fructiferi, până la rapiță și salcâm.

În afară de cele enumerate mai sus, iată alte câteva plante care înfloresc primăvara în zonele de câmpie și podiș: arţarul tătăresc (Acer tataricum), jugastrul (Acer campestre), salcia (Salix caprea), sparceta (Onobrychis vicifolia), măzărichea (Vicia villosa), lucerna (Medicago sativa), trifoiul roşu (Trifolium pratense).